FB
2013

07
Apr

Cenník opráv

Cenník laminačných opráv windsurfingových, surfových a wakeboardových dosiek.

Každá oprava potrebuje individuálny a originálny prístup, preto je algoritmus výpočtu výslednej ceny stanovený paušálnou cenou za každý úkon 10,- Eur. Čím je oprava rozsiahlejšia, tým môže byť  cena paušálu nižšia podľa dohody. Sú opravy do 5 cm a nad 5 cm. Dĺžka trvania opravy závisí od rozsiahlosti, náročnosti a od počasia, vzhľadom na to, že opravujem zásadne v extraviláne (v záujme zachovania môjho zdravia). 

Príklad: Rozbitá špica windsurfingového plaváka s roztrhnutým penovým jadrom. Počet pracovných úkonov 7. Výsledná cena je 70 Eur,-. V zátvorke je technologická doba potrebná na možnosť pokračovania v ďalšom úkone.

1. Vysušenie dosky (5 a viac dní)                                         10,-

2. Odbrúsenie laminátu a zacelenie jadra (min. 12 hodín)       10,-   

3. Laminovanie (min. 12 hodín)                                           10,-

4. Brúsenie laminátu                                                           10,-

5. Tmelenie (2 - 6 hodín)                                                     10,-

6. Brúsenie tmelenia                                                            10,-

7. Striekanie približným odtieňom sprejovou farbou                 10,-

                                                                                        _____

                                                                         Spolu:       70,- Eur

Doba samotnej opravy bez sušenia vody = 3 a viac dní.

 

Oprava zodratých fín na wakeboarde: každá fina 15,- Eur

(Odbrúsenie peny až po palubu + vyplnenie karbónovým laminátom + obrúsenie + nanesenie karbónového rowingu + prebrúsenie + lakovanie. Doba potrebná na opravu = 2 - 3 dni).